Poland Automobilklub Polski
No.NamePointsØWinsTop5StartsClassesSeasonWRL
1PolandOrlowski, Michal37521394727Ride Modified, Xray Pro Stock, Hobby, ...2009/10 - 2015/16-
2PolandChlodzinski, Blazej2315101223Xray Pro Stock, Speed Passion Hobby, Pro Stock, ...2009/10 - 2013/14-
3PolandStaszewski, Pawel191310618Xray Pro Stock2011/12 - 2015/16-
4PolandOrlowski, Blazej166512813Pro Stock, Xray Pro Stock, Ride Modified, ...2009/10 - 2013/14-
5PolandRózycki, Andrzej119414958Hobby, Speed Passion Hobby2009/10, 2010/11-
6PolandOkonski, Piotr11341269Xray Pro Stock, Ride Modified2010/11 - 2012/13-
7PolandPochopien, Bartosz856959Ride Modified, Xray Pro Stock, Pro Stock, ...2009/10 - 2013/14-
8PolandRybarczyk, Patryk526757Pro Stock, Xray Pro Stock, Xenon Modified2009/10, 2010/11-
9PolandBak, Stanislaw471677Xray Pro Stock2011/12 - 2013/14-
10PolandJezak, Jan354894Xenon Modified, Pro Stock, Ride Modified2009/10 - 2011/12-
11PolandChalas, Maciek285953Xray Pro Stock, Pro Stock2009/10 - 2011/12-
12PolandGadomski, Marek254853Xray Pro Stock, Ride Modified, Xenon Modified2010/11, 2011/12-
13PolandWawrzkiewicz, Kuba203683Xray Pro Stock2010/11 - 2012/13-
14PolandKaminski, Maciek158792Pro Stock, Xray Pro Stock2009/10, 2010/11-
15PolandGurgul, Robert1411411Speed Passion Hobby2010/11-
16PolandPel, Beniamin1341341Hobby2009/10-
17PolandRosinski, Pawel1041041Xenon Modified2010/11-
18PolandJakubowski, Jakub51511Xray Pro Stock2010/11-

contact