previous race JMRCA Nationals - Ichirino - 02.10.2005 next race
RankNameClub
1JapanOsaka, Kenji
2JapanAjishi, Yuichi
3JapanKawamoto, Atsushi
4JapanKato, Takashi
5JapanKobayashi, Hideki
6JapanKuzuya, Tamotsu
7JapanTanaka, Kazuya
8JapanTsunekawa, Daisuke
9JapanHayashi, Hiromi
10JapanTakeuchi, Yasuhisa

contact