previous race JMRCA Nationals - Saitama - 11.11.2001 next race
RankNameClub
1JapanShinomiya, Takeshi
2JapanOsaka, Kenji
3JapanKawamoto, Atsushi
4JapanOba, Takayuki
5JapanKato, Takashi
6JapanAjishi, Yuichi
7JapanIshida, M.
8JapanKanai, Yuichi
9JapanTanaka, Kazuya
10JapanEndo, Daisuke
11JapanKobayashi, H.
12JapanMogi, Makoto
13JapanYagi, Noriuki
14JapanYoshida, Kazushige
15JapanMorita, Takatoshi

contact