JMRCA Nationals - SPL Speedway - 29.11.1998 next race
RankNameClub
1JapanOsaka, Kenji
2JapanFukuda, Keisuke
3JapanAsahara, Tsutomu
4JapanHamaguchi, Yuuichi
5JapanTanahashi, Kazuo
6JapanIshijima, Takashi
7JapanYuruki, Kazuya
8JapanSanada, Koji
9JapanShimo, Takaaki
10JapanMiura, Masayuki

contact