Germany  Bochmann, Ronny - MSC Zwönitz
No.RankPointsDateCitySeason
1187205.05.1996GermanyAnnaberg1996
2187219.05.1996GermanyZwönitz1996
3158402.06.1996GermanyLeipzig1996
4158430.06.1996GermanyLeipzig1996
51110007.07.1996GermanyHohenstein-Ernstthal1996
6148803.11.1996GermanyReinsdorf1996/97
7139204.05.1997GermanyAnnaberg1997
8158418.05.1997GermanyZwönitz1997
91110015.06.1997GermanyLeipzig1997
10129629.06.1997GermanySonneberg1997
11911006.07.1997GermanyAnnaberg1997
121110013.07.1997GermanySachsenring1997
13911020.07.1997GermanyReinsdorf1997
14187219.04.1998GermanyMeißen1998
15158410.05.1998GermanyLeipzig1998
16129624.05.1998GermanyAnnaberg1998
17196807.06.1998GermanyReinsdorf1998
18293621.06.1998GermanyZwönitz1998
19911005.07.1998GermanySonneberg1998
20129612.07.1998GermanyHohenstein-Ernstthal1998
21148826.07.1998GermanyAnnaberg1998
22254815.11.1998GermanyReinsdorf1998/99
23148829.11.1998GermanyNaumburg1998/99
24158413.12.1998GermanyTauperlitz1998/99
25332610.01.1999GermanyReinsdorf1998/99
26139228.02.1999GermanyNaumburg1998/99
27158402.05.1999GermanyZwönitz1998/99
28187216.05.1999GermanyLichtenstein1998/99
29911030.05.1999GermanyLeipzig1998/99
30911006.06.1999GermanyGotha1998/99
31216020.06.1999GermanyReinsdorf1998/99
32216004.07.1999GermanySonneberg1998/99
331110018.07.1999GermanyKamenz1998/99
342310531.10.1999GermanyGreiz1999/00
352111514.11.1999GermanyZwönitz1999/00
361411505.12.1999GermanyLichtenau1999/00
372111507.05.2000GermanyZwönitz1999/00
381511014.05.2000GermanyErfurt1999/00
39235404.11.2000GermanyZwönitz2000/01

contact