Germany  Vetter, Wolfgang
No.RankPointsDateCitySeason
1616006.06.2004GermanyGreuthof2003/04
2179420.06.2004GermanyRosenheim2003/04
3616004.07.2004GermanyBamberg2003/04
4218218.07.2004GermanyAmberg2003/04
51113301.08.2004GermanyRötz2003/04
6189116.04.2005GermanyNürnberg2004/05
7815108.05.2005GermanyFichtenberg2004/05
81014322.05.2005GermanyGreuthof2004/05
9218205.06.2005GermanyTürkheim-Schwabmünchen2004/05
10179419.06.2005GermanyAsbach2004/05
11417331.07.2005GermanyDogern2005/06
121212414.08.2005GermanyBamberg2005/06
13516630.04.2006GermanyRosenheim2005/06
14417314.05.2006GermanyAmberg2005/06
15417304.06.2006GermanyBamberg2005/06
16208525.06.2006GermanyAugsburg2005/06
17219009.07.2006GermanyTürkheim-Schwabmünchen2006/07
18516606.08.2006GermanyRötz2006/07
19318113.08.2006GermanyNürnberg2006/07
20914722.04.2007GermanyNürnberg2006/07
21914713.05.2007GermanyTürkheim-Schwabmünchen2006/07

contact