Germany  Schwesig, Rainer - ASC Potsdam
No.RankPointsDateCitySeason
1414509.04.2006GermanyBerlin2005/06
2316121.05.2006GermanyBerlin2005/06
3612511.06.2006GermanyBerlin2005/06
4612524.09.2006GermanyBerlin2006/07
5612522.04.2007GermanyBerlin2006/07
6414503.06.2007GermanyBerlin2006/07
7316124.06.2007GermanyBerlin2006/07
8316123.09.2007GermanyBerlin2007/08
9513014.10.2007GermanyBerlin2007/08

contact