Switzerland  Spreng, Helli - MRTM
No.RankPointsDateCityClass
1136407.04.2013ItalyMelzoV10 TR 200mm
2126821.04.2013SwitzerlandHerblingenV10 TR 200mm
3175421.04.2013SwitzerlandHerblingenV8 TR Amateur
4205116.06.2013SwitzerlandLostalloV10 TR 200mm
5332216.06.2013SwitzerlandLostalloV8 TR Amateur
6166330.06.2013SwitzerlandAigleV10 TR 200mm
788830.06.2013SwitzerlandAigleV8 TR Amateur
8610001.09.2013SwitzerlandLangenthalV10 TR 200mm
9214601.09.2013SwitzerlandLangenthalV8 TR Amateur
10185229.09.2013SwitzerlandSitterdorfV10 TR 200mm
11214629.09.2013SwitzerlandSitterdorfV8 TR Amateur

contact