Germany  Bartsch, Karsten - Awesomatix
No.RankPointsDateCitySeriesClassSeason
1274203.11.2002GermanyWillich-NeersenSMHEGTWST2002/03
250129.12.2002GermanyHeinsbergSMHEGTWST2002/03
3313012.01.2003GermanyLangenfeldSMHEGTWST2002/03
4235402.03.2003GermanyDortmundSMHEGTWST2002/03
5322801.06.2003GermanyAlst.-OberhausenSMEGTWST2002/03
6177606.07.2003GermanyHennefSMEGTWST2002/03
7216020.07.2003GermanyWalsumSMEGTWST2002/03
8187202.11.2003GermanyHeinsbergSMHEGTWST2003/04
9196814.12.2003GermanyWillich-NeersenSMHEGTWST2003/04
10206404.01.2004GermanyHeinsbergSMHEGTWST2003/04
11254818.01.2004GermanyLangenfeldSMHEGTWST2003/04
12216015.02.2004GermanyWillich-NeersenSMHEGTWST2003/04
131010507.03.2004GermanyDortmundSMHEGTWST2003/04
14177616.05.2004GermanyWalsumSMEGTWST2003/04
15129630.05.2004GermanyHeinsbergSMEGTWST2003/04
16139213.06.2004GermanyTroisdorfSMEGTWST2003/04
17712011.07.2004GermanyWalsumSMEGTWST2003/04
181110025.07.2004GermanyHeinsbergSMEGTWST2003/04
191010531.10.2004GermanyHeinsbergSMHEGTWST2004/05
20513014.11.2004GermanyWillich-NeersenSMHEGTWST2004/05
211010527.02.2005GermanyHeinsbergSMHEGTWST2004/05
22811513.03.2005GermanyDortmundSMHEGTWST2004/05
23139230.10.2005GermanyHeinsbergSMHEGTWST2005/06
24513004.12.2005GermanyRC-Car MinidromSMHEGTWST2005/06
25303321.01.2006GermanyLangenfeldSMHEGTWST2005/06
261110019.02.2006GermanyDortmundSMHEGTWST2005/06
27216025.06.2006GermanyHeinsbergSMEGTWST2005/06
28187222.10.2006GermanyIbbenbürenSMHEGTWST2006/07
29206405.11.2006GermanyHeinsbergSMHEGTWST2006/07
30225703.12.2006GermanyWillich-NeersenSMHEGTWST2006/07
31225714.01.2007GermanyLangenfeldSMHEGTWST2006/07
32206404.02.2007GermanyHeinsbergSMHEGTWST2006/07
331010504.03.2007GermanyDortmundSMHEGTWST2006/07
34120028.10.2007GermanyGeilenkirchenLRP-HPIStock2007/08
351110011.11.2007GermanyOberhausenSMHEGTWST2007/08
36120025.11.2007GermanySchermbeckLRP-HPIStock2007/08
37139216.12.2007GermanyHeinsbergSMHEGTWST2007/08
38148827.01.2008GermanyDortmundSMHEGTWST2007/08
39414524.02.2008GermanySchermbeckLRP-HPIStock2007/08
40218011.05.2008GermanyGeilenkirchenLRP-HPIStock2007/08
41513029.06.2008GermanyAndernachLRP-HPIStock2007/08
42129627.07.2008GermanyDM AndernachLRP-HPIStock2007/08
43148826.10.2008GermanySchermbeckSMHEGTWSP2008/09
44218016.11.2008GermanyGeilenkirchenLRP-HPIStock2008/09
45120030.11.2008GermanySchermbeckLRP-HPIStock2008/09
46120014.12.2008GermanyWalsumSMEGTWE2008/09
47120014.12.2008GermanyWalsumSMEGTWHO2008/09
48218015.01.2009GermanyHeinsbergSMEGTWE2008/09
49218015.01.2009GermanyHeinsbergSMEGTWHO2008/09
50218015.02.2009GermanySchermbeckLRP-HPIStock2008/09
51120015.03.2009GermanyHeinsbergSMEGTWE2008/09
52120015.03.2009GermanyHeinsbergSMEGTWHO2008/09
53158431.05.2009GermanyBurgdorfLRP-HPIStock2008/09
54218021.06.2009GermanyRhein AhrSMEGTWHO2008/09
55316125.10.2009GermanySchermbeckSMHEGTWHO2009/10
56316108.11.2009GermanySchermbeckSMEGTWE2009/10
57414522.11.2009GermanyHeinsbergSMHEGTWHO2009/10
58712029.11.2009GermanySchermbeckLRP-HPI17.5T2009/10
59120029.11.2009GermanySchermbeckLRP-HPIF12009/10
60316106.12.2009GermanyLünenLRP-HPI17.5T2009/10
61120006.12.2009GermanyLünenLRP-HPIF12009/10
62414507.02.2010GermanyDortmundSMHEGTWHO2009/10
63414507.03.2010GermanyHeinsbergSMHEGTWHO2009/10
64120025.04.2010GermanyGeilenkirchenLRP-HPIF12009/10
65235406.06.2010GermanyWiesbadenLRP-HPI17.5T2009/10
66414506.06.2010GermanyWiesbadenLRP-HPIF12009/10
67316113.06.2010GermanyBergisch BornLRP-HPIF12009/10
68120001.08.2010GermanyDM WiesbadenLRP-HPIF12009/10
69177615.08.2010GermanyDM AndernachSMEGTWHO2009/10
70120024.10.2010GermanyEssenLRP-HPIF12010/11
711010507.11.2010GermanyGeilenkirchenLRP-HPI17.5T2010/11
72218007.11.2010GermanyGeilenkirchenLRP-HPIF12010/11
731110021.11.2010GermanySchermbeckLRP-HPI17.5T2010/11
74218021.11.2010GermanySchermbeckLRP-HPIF12010/11
75513012.12.2010GermanyLünenLRP-HPI17.5T2010/11
76218012.12.2010GermanyLünenLRP-HPIF12010/11
77139223.01.2011GermanyDortmundLRP-HPI17.5T2010/11
78513023.01.2011GermanyDortmundLRP-HPIF12010/11
79911006.02.2011GermanySchermbeckLRP-HPI17.5T2010/11
80218006.02.2011GermanySchermbeckLRP-HPIF12010/11
81811520.02.2011GermanyDuisburgLRP-HPI17.5T2010/11
82316120.02.2011GermanyDuisburgLRP-HPIF12010/11
83911013.03.2011GermanyHerneLRP-HPI17.5T2010/11
84218013.03.2011GermanyHerneLRP-HPIF12010/11
85712013.04.2011GermanyDortmundLRP-HPI17.5T2010/11
86316113.04.2011GermanyDortmundLRP-HPIF12010/11
87139229.05.2011GermanyHöckendorfLRP-HPI17.5T2010/11
88218029.05.2011GermanyHöckendorfLRP-HPIF12010/11
89811512.06.2011GermanyLahntal WestLRP-HPI17.5T2010/11
90120012.06.2011GermanyLahntal WestLRP-HPIF12010/11
912024.07.2011GermanyDM HöckendorfLRP-HPIF12010/11
921110006.11.2011GermanySchermbeckLRP-HPI17.5T2011/12
93120006.11.2011GermanySchermbeckLRP-HPIClassic2011/12
941010527.11.2011GermanyGeilenkirchenLRP-HPI17.5T2011/12
95120027.11.2011GermanyGeilenkirchenLRP-HPIClassic2011/12
96218018.12.2011GermanyEssenLRP-HPIClassic2011/12
97811529.01.2012GermanyDortmundLRP-HPI17.5T2011/12
98120029.01.2012GermanyDortmundLRP-HPIClassic2011/12
995010515.04.2012PolandPoznanETSXray Pro Stock2011/12
100995603.06.2012NetherlandAppeldornETSXray Pro Stock2011/12
101120001.07.2012GermanyHammLRP-HPIClassic2011/12
1022019.08.2012GermanyDM HammLRP-HPIClassic2011/12
103811511.11.2012GermanySchermbeckLRP-HPI17.5T2012/13
104120011.11.2012GermanySchermbeckLRP-HPIClassic2012/13
105120002.12.2012GermanyEssenLRP-HPIClassic2012/13
1061114420.01.2013CzechHrotoviceETSSpeed Passion Formel2012/13
107787720.01.2013CzechHrotoviceETSXray Pro Stock2012/13
108120003.02.2013GermanySchermbeckLRP-HPIClassic2012/13
109811507.04.2013GermanyEssenLRP-HPI17.5T2012/13
110120007.04.2013GermanyEssenLRP-HPIClassic2012/13
111712028.04.2013GermanyDuisburgLRP-HPI17.5T2012/13
1123711819.05.2013NetherlandApeldoornETSSpeed Passion Formel2012/13
113599619.05.2013NetherlandApeldoornETSXray Pro Stock2012/13
1142413118.08.2013GermanyWiesbadenTMSStock2013/14
11514025.08.2013GermanyDM Hann. MündenLRP-HPIClassic2012/13
1161613901.09.2013GermanyBurgdorfTMSStock2013/14
117218010.11.2013GermanySchermbeckLRP-HPI17.5T2013/14
118911010.11.2013GermanySchermbeckLRP-HPIClassic2013/14
1191010517.11.2013GermanyBremenLRP-HPI17.5T2013/14
120120017.11.2013GermanyBremenLRP-HPIClassic2013/14
121414508.12.2013GermanyEssenLRP-HPI17.5T2013/14
122120008.12.2013GermanyEssenLRP-HPIClassic2013/14
123629305.01.2014GermanyAlthengstettTMSStock2013/14
124712019.01.2014GermanyDuisburgLRP-HPI17.5T2013/14
125120019.01.2014GermanyDuisburgLRP-HPIClassic2013/14
1261282702.02.2014GermanyMülheim-KärlichETSXray Pro Stock2013/14
127316123.02.2014GermanyGeilenkirchenLRP-HPI17.5T2013/14
12819016.03.2014GermanyRüsselsheimTCM17.5T2014
129414513.04.2014GermanyGeilenkirchenLRP-HPI17.5T2013/14
130120013.04.2014GermanyGeilenkirchenLRP-HPIClassic2013/14
1311010515.06.2014GermanyAndernach WestLRP-HPI17.5T2013/14
132316115.06.2014GermanyAndernach WestLRP-HPIClassic2013/14
1332812720.07.2014GermanyAndernachTMSStock2014
1341031.08.2014GermanyDM AndernachLRP-HPIClassic2013/14
135219026.10.2014GermanyIserlohnNRWFCTW 17,5T2014/15
136218016.11.2014GermanyGeilenkirchenLRP-HPI17.5 GT2014/15
137316116.11.2014GermanyGeilenkirchenLRP-HPI17.5T2014/15
138724025.01.2015GermanyTCM RüsselsheimLRP-HPI17.5 GT2014/15
1391021025.01.2015GermanyTCM RüsselsheimLRP-HPI17.5T2014/15
140218015.02.2015GermanyDortmundLRP-HPI17.5 GT2014/15
141316115.02.2015GermanyDortmundLRP-HPI17.5T2014/15
142218001.03.2015GermanyIserlohnLRP-HPI17.5T2014/15
143120015.03.2015GermanyBeerfeldenLRP-HPI17.5T2014/15
144177624.05.2015GermanyBurgdorfLRP-HPI17.5T2014/15
145216026.07.2015GermanyBurgdorfLRP-HPI17.5T2014/15
146513020.09.2015GermanyRehda-Wiedenbrück WestLRP-HPI17.5 GT2015/16
147218008.11.2015GermanyRemscheidLRP-HPI17.5 GT2015/16
148120029.11.2015GermanyBeerfeldenLRP-HPI17.5T2015/16
149767913.12.2015CzechHrotoviceETSXray Pro Stock2015/16
150120031.01.2016GermanyEmsdettenLRP-HPI17.5 GT2015/16
151120021.02.2016GermanyDortmundLRP-HPI17.5 GT2015/16
152513013.03.2016GermanyIserlohnLRP-HPI17.5 GT2015/16
1531021003.04.2016GermanyIngolstadtLRP-HPI17.5T2015/16
1542410203.04.2016GermanyIngolstadtLRP-HPIClassic2015/16
155218018.12.2016GermanyIserlohnLRP-HPI17.5 GT2016/17
156414529.01.2017GermanyEssenLRP-HPI17.5 GT2016/17
157218012.03.2017GermanyRemscheidLRP-HPI17.5 GT2017
158218012.03.2017GermanyRemscheidLRP-HPI17.5 GT2016/17
1591219209.04.2017GermanyIngolstadt(West)LRP-HPI17.5T2016/17
160414530.04.2017GermanyErftstadtLRP-HPI17.5 GT2016/17
161414509.07.2017GermanyRheda WiedenbrückLRP-HPI17.5 GT2016/17
162218005.11.2017GermanyAndernachLRP-HPI17.5 GT2017/18
163218018.02.2018GermanyEssenLRP-HPI17.5 GT2017/18

contact