Germany  Bartsch, Karsten - Awesomatix
No.RankPointsDateCityClass
1120024.10.2010GermanyEssenF1
21010507.11.2010GermanyGeilenkirchen17.5T
3218007.11.2010GermanyGeilenkirchenF1
41110021.11.2010GermanySchermbeck17.5T
5218021.11.2010GermanySchermbeckF1
6513012.12.2010GermanyLünen17.5T
7218012.12.2010GermanyLünenF1
8139223.01.2011GermanyDortmund17.5T
9513023.01.2011GermanyDortmundF1
10911006.02.2011GermanySchermbeck17.5T
11218006.02.2011GermanySchermbeckF1
12811520.02.2011GermanyDuisburg17.5T
13316120.02.2011GermanyDuisburgF1
14911013.03.2011GermanyHerne17.5T
15218013.03.2011GermanyHerneF1
16712013.04.2011GermanyDortmund17.5T
17316113.04.2011GermanyDortmundF1
18139229.05.2011GermanyHöckendorf17.5T
19218029.05.2011GermanyHöckendorfF1
20811512.06.2011GermanyLahntal West17.5T
21120012.06.2011GermanyLahntal WestF1
222024.07.2011GermanyDM HöckendorfF1

contact