Germany  Kruse, Marco - OR-Trackh. Hamburg
No.RankPointsDateCitySeason
1120004.05.2003GermanyHamburg2002/03
2417308.06.2003GermanyMunster2002/03
3120022.06.2003GermanyMunster2002/03
4120010.08.2003GermanyHamburg2002/03
5112126.04.2015GermanyBraunschweig2014/15
6112117.05.2015GermanyHildesheim2014/15
7112121.06.2015GermanyMunster2014/15
8112112.07.2015GermanyHamburg2014/15
9112127.09.2015GermanyBraunschweig2014/15
10311801.05.2016GermanyMunster2015/16
11811312.06.2016GermanyHamburg2015/16
12112124.07.2016GermanyHildesheim2015/16

contact