Germany  Friedel, Marcel - 1. MBC Bamberg
No.RankPointsDateCitySeason
1511608.05.2011GermanyRötz2010/11
2611515.05.2011GermanyFichtenberg2010/11
3811319.06.2011GermanyHof2010/11
41210903.07.2011GermanyBamberg2010/11
5299207.08.2011GermanyMühlau2010/11
6414524.06.2012GermanyBamberg2011/12
7414508.07.2012GermanyRötz2011/12
8401205.08.2012GermanyDM Ettlingen2011/12

contact