Germany  Dietz, Michael - TSV Gelenau
No.RankPointsDateCitySeason
1513029.01.2006GermanyLeipzig2005/06
2120019.02.2006GermanyChemnitz2005/06
3218019.03.2006GermanyGelenau2005/06
4218009.04.2006GermanyBerlin2005/06
5316121.05.2006GermanyBerlin2005/06
6712011.06.2006GermanyBerlin2005/06
7120018.06.2006GermanyDreiländereck2005/06
8120030.07.2006GermanyGotha2005/06
9129613.08.2006GermanyDM Nördlingen2005/06
10414503.09.2006GermanyGotha2006/07
11414524.09.2006GermanyBerlin2006/07
12316108.10.2006GermanyRudolstadt2006/07
13513012.11.2006GermanyChemnitz2006/07
14120004.03.2007GermanyGelenau2006/07
15218018.03.2007GermanyBerlin2006/07
16218003.06.2007GermanyBerlin2006/07
17218017.06.2007GermanyGotha2006/07
18414515.07.2007GermanyBerlin2006/07
19811505.08.2007GermanyBerlin2006/07
2019018.08.2007GermanyDM Andernach2006/07
21218009.09.2007GermanyGotha2007/08
22120023.09.2007GermanyBerlin2007/08
23120028.10.2007GermanyBerlin2007/08
24120011.11.2007GermanyChemnitz2007/08
25120002.12.2007GermanyPlauen2007/08
26120003.02.2008GermanyPlauen2007/08
27218017.02.2008GermanyLeipzig2007/08
28120024.02.2008GermanyGelenau2007/08
29316109.03.2008GermanyChemnitz2007/08
30218016.03.2008GermanyBerlin2007/08
31120013.04.2008GermanyBlankenfelde2007/08
32218027.04.2008GermanyBerlin2007/08
33120018.05.2008GermanyGelenau2007/08
34120022.06.2008GermanyBlankenfelde2007/08
35120006.07.2008GermanyZwickau2007/08
36274227.07.2008GermanyDM Andernach2007/08
37218005.10.2008GermanyRudolstadt2008/09
38414526.10.2008GermanyLeipzig2008/09
39218009.11.2008GermanyChemnitz2008/09
40218007.12.2008GermanyPlauen2008/09
41218011.01.2009GermanyPlauen2008/09
42218008.02.2009GermanyLeipzig2008/09
43316101.03.2009GermanyRudolstadt2008/09
44316115.03.2009GermanyGelenau2008/09
45120005.04.2009GermanyGelenau2008/09
46612524.05.2009GermanyGotha2008/09
47120014.06.2009GermanyGelenau2008/09
48120028.06.2009GermanyZwickau2008/09
49414512.07.2009GermanyArnstadt2008/09
50264526.07.2009GermanyDM Burgdorf2008/09
51911016.08.2009GermanyGotha2009/10

contact