Germany  Bernstein, Tobias - Reinsdorf
No.RankPointsDateCitySeriesClassSeason
13321.07.2001GermanyHöckendorfGPvHFighter-Race2001
27718.11.2001GermanyHöckendorfGPvHFighter-Race2001
35503.03.2002GermanyHöckendorfGPvHFighter-Race2002
4151503.03.2002GermanyHöckendorfGPvHoffen2002
5225710.03.2002GermanyReinsdorfTECTop Stock2001/02
6177614.04.2002GermanyPöhlaTECTop Stock2001/02
71110005.05.2002GermanyZwönitzTECTop Stock2001/02
84418.05.2002GermanyHöckendorfGPvHFighter-Race2002
9196826.05.2002GermanyZwickauTECTop Stock2001/02
10168009.06.2002GermanyChemnitzTECTop Stock2001/02
11129616.06.2002GermanyZwickauTECTop Stock2001/02
12177629.09.2002GermanyZwickauTECTop Stock2002/03
13712006.10.2002GermanyZschopauTECTop Stock2002/03
14216020.10.2002GermanyZwönitzTECTop Stock2002/03
15712027.10.2002GermanyGreizTECTop Stock2002/03
16187203.11.2002GermanySchwarzenbergTECTop Stock2002/03
17206417.11.2002GermanyReinsdorfTECTop Stock2002/03
18168012.01.2003GermanyLeipzigTECTop Stock2002/03
19158416.02.2003GermanyAnnabergTECTop Stock2002/03
20206423.02.2003GermanyReinsdorfTECTop Stock2002/03
21254830.03.2003GermanyGreizTECTop Stock2002/03
221110006.04.2003GermanyPöhlaTECTop Stock2002/03
23245113.04.2003GermanyGelenauTECTop Stock2002/03
24148827.04.2003GermanyGreizTECTop Stock2002/03
25911018.05.2003GermanyAnnabergTECTop Stock2002/03
26187225.05.2003GermanyZwickauTECTop Stock2002/03
2750010.08.2003GermanyDM SonnebergTECTop Stock2002/03
28414505.10.2003GermanyZwickauTECTop Stock2003/04
29264512.10.2003GermanyGelenauTECTop Stock2003/04
30206416.11.2003GermanyReinsdorfTECTop Stock2003/04
31811514.12.2003GermanyPlauenTECTop Stock2003/04
32316111.01.2004GermanyLeipzigTECTop Stock2003/04
33612518.01.2004GermanyMunzigTECTop Stock2003/04
34911007.03.2004GermanyAnnabergTECTop Stock2003/04
35120028.03.2004GermanyGreizTECTop Stock2003/04
36811504.04.2004GermanyPöhlaTECTop Stock2003/04
371010502.05.2004GermanyPöhlaTECTop Stock2003/04
38168016.05.2004GermanyGelenauTECTop Stock2003/04
391110013.06.2004GermanyZwickauTECTop Stock2003/04
40218020.06.2004GermanyLeipzigTECTop Stock2003/04
41712004.07.2004GermanyHöckendorfTECTop Stock2003/04
4220008.08.2004GermanyDM SonnebergTECTop Stock2003/04
43811524.10.2004GermanyReinsdorfTECTop Stock2004/05
44414521.11.2004GermanyAnnabergTECTop Stock2004/05
45712028.11.2004GermanyPlauenTECTop Stock2004/05
46316105.12.2004GermanyLeipzigTECTop Stock2004/05
471010523.01.2005GermanyHöckendorfTECTop Stock2004/05
48414513.02.2005GermanyLeipzigTECGT12004/05
49414513.02.2005GermanyLeipzigTECTop Stock2004/05
50612506.03.2005GermanyPlauenTECGT12004/05
511010510.04.2005GermanyGelenauTECGT12004/05
52911010.04.2005GermanyGelenauTECTop Stock2004/05
53513024.04.2005GermanyHöckendorfTECGT12004/05
54513024.04.2005GermanyHöckendorfTECTop Stock2004/05
55513022.05.2005GermanyBurgstädtTECGT12004/05
56218022.05.2005GermanyBurgstädtTECTop Stock2004/05
57513005.06.2005GermanyZwickauTECGT12004/05
58316105.06.2005GermanyZwickauTECTop Stock2004/05
59316119.06.2005GermanyAnnabergTECGT12004/05
60513019.06.2005GermanyAnnabergTECTop Stock2004/05
6124007.08.2005GermanyDM SonnebergTECGT12004/05
6211007.08.2005GermanyDM SonnebergTECTop Stock2004/05
63414513.11.2005GermanyAnnabergTECGT12005/06
64218013.11.2005GermanyAnnabergTECTop Stock2005/06
65414527.11.2005GermanyLeipzigTECGT12005/06
66513027.11.2005GermanyLeipzigTECTop Stock2005/06
67612508.01.2006GermanyHöckendorfTECGT12005/06
68513008.01.2006GermanyHöckendorfTECTop Stock2005/06
69513005.03.2006GermanyAnnabergTECGT12005/06
70218005.03.2006GermanyAnnabergTECTop Stock2005/06
71414519.03.2006GermanyLeipzigTECGT12005/06
72218019.03.2006GermanyLeipzigTECTop Stock2005/06
731010523.04.2006GermanyHöckendorfTECGT12005/06
74129623.04.2006GermanyHöckendorfTECTop Stock2005/06
75414521.05.2006GermanyBurgstädtTECTop Stock2005/06
76414504.06.2006GermanyAnnabergTECGT12005/06
77513004.06.2006GermanyAnnabergTECTop Stock2005/06
78414502.07.2006GermanySonnebergTECGT12005/06
79712002.07.2006GermanySonnebergTECTop Stock2005/06
8037006.08.2006GermanyDM SonnebergTECGT12005/06
8117006.08.2006GermanyDM SonnebergTECTop Stock2005/06
82712012.11.2006GermanyPlauenTECTop Stock2006/07
83316126.11.2006GermanyLeipzigTECTop Stock2006/07
84513018.02.2007GermanyPlauenTECTop Stock2006/07
85513027.05.2007GermanyBurgstädtTECTop Stock2006/07
8623012.08.2007GermanyDM SonnebergTECTop Stock2006/07

contact