Austria  Urban, Matthias - ERC Wr. Neudorf
No.RankPointsDateCitySeason
1218018.11.2007AustriaWr. Neudorf2007/08
2316120.01.2008AustriaTraiskirchen2007/08
3513004.05.2008AustriaLaa2007/08
4513020.07.2008AustriaWr. Neustadt2007/08
5218003.08.2008AustriaWien2007/08
6120007.10.2008AustriaGrafenwörth2008/09
7513009.11.2008AustriaWr. Neudorf2008/09
8414530.11.2008AustriaTraiskirchen2008/09
9513008.03.2009AustriaWr. Neudorf2008/09
10316103.05.2009AustriaGrafenwörth2008/09
11414530.05.2009AustriaWr. Neudorf2008/09
12316111.07.2009AustriaLaa/Thaya2008/09
13316102.08.2009AustriaWr. Neustadt2008/09
14120013.11.2011AustriaWr. Neudorf2011/12
15218012.02.2012AustriaWr. Neudorf2011/12
16120026.02.2012AustriaTraiskirchen2011/12
17120020.05.2012AustriaGrafenwörth2011/12
18120003.06.2012AustriaWr. Neudorf2011/12
19120024.06.2012AustriaLaa/Thaya2011/12
20218029.07.2012AustriaWr. Neustadt2011/12
212002.09.2012AustriaÖM Wr. Neustadt2011/12
22316123.09.2012AustriaGrafenwörth2012/13
23120018.11.2012AustriaWr. Neudorf2012/13
24120009.06.2013AustriaWr. Neudorf2012/13

contact