Germany  Kölbl, Christian
No.RankPointsDateCityClassSeason
1148824.06.2007GermanyAmbergVG5HOBBY2006/07
2712018.05.2008GermanyAmbergVG5HOBBY2007/08
3218001.06.2008GermanyRötzVG5HOBBY2007/08
4712015.06.2008GermanyHofVG5HOBBY2007/08
5177629.06.2008GermanyRosenheimVG5HOBBY2007/08
6712024.05.2009GermanyNürnbergVG5HOBBY2008/09
7316105.07.2009GermanyAmbergVG5HOBBY2008/09
8911009.05.2010GermanyNürnbergVG5HOBBY2009/10
9158430.05.2010GermanyRötzVG5HOBBY2009/10
10187215.08.2010GermanyDM BambergVG5TW2009/10

contact