Germany  Falk, Scott - RCCT Münden
No.RankPointsDateCitySeason
1513020.02.2011GermanyLeipzig2010/11
2612513.03.2011GermanyMagdeburg2010/11
3811508.05.2011GermanyBerlin2010/11
4158429.05.2011GermanyHöckendorf2010/11
5414514.08.2011GermanyBerlin2011/12
6612504.09.2011GermanyHöckendorf2011/12
7811525.09.2011GermanyGelenau2011/12
81010509.10.2011GermanyLeipzig2011/12
9414530.10.2011GermanyCottbus2011/12
10811513.11.2011GermanyLeipzig2011/12
11316122.01.2012GermanyHöckendorf2011/12
12712005.02.2012GermanyLeipzig2011/12
13316119.02.2012GermanyBerlin2011/12
14612504.03.2012GermanyMagdeburg2011/12
15612529.04.2012GermanyHöckendorf2011/12
16218017.06.2012GermanyBerlin2011/12
1743019.08.2012GermanyDM Hamm2011/12
18218009.09.2012GermanyHöckendorf2012/13
19712014.10.2012GermanyLeipzig2012/13
20612511.11.2012GermanyLeipzig2012/13
21612525.11.2012GermanyGelenau2012/13
22612527.01.2013GermanyHöckendorf2012/13
23811524.02.2013GermanyLeipzig2012/13
24218010.03.2013GermanyLeipzig2012/13
25612521.04.2013GermanyBerlin2012/13
26513012.05.2013GermanyHöckendorf2012/13
27712008.09.2013GermanyHöckendorf2013/14
28316115.09.2013GermanyBraunschweig2013/14
29316110.11.2013GermanyLeipzig2013/14
301110026.01.2014GermanyHildesheim2013/14
311110009.02.2014GermanyBraunschweig2013/14
32612512.10.2014GermanyHann. Münden2014/15
33612502.11.2014GermanyLeipzig2014/15
341110014.12.2014GermanyBurgdorf2014/15
351010522.02.2015GermanyBraunschweig2014/15
36712022.03.2015GermanyHildesheim2014/15
37316123.08.2015GermanyBraunschweig 2015/16
38513013.09.2015GermanyHöckendorf2015/16

contact