North Cyprus  Deniz, Niyazi Ertem - Deniz Plaza RC Team
No.RankPointsDateCitySeriesClass
1515003.02.2013North CyprusNicosiaCLmodified
2215303.02.2013North CyprusNicosiaCLstock
3115523.06.2013North CyprusNicosiaCLmodified
4315223.06.2013North CyprusNicosiaCLstock
5115504.08.2013North CyprusNicosiaCLmodified
6315204.08.2013North CyprusNicosiaCLstock
7515022.09.2013North CyprusNicosiaCLmodified
8315222.09.2013North CyprusNicosiaCLstock
91214306.10.2013North CyprusNicosiaCLmodified
10315206.10.2013North CyprusNicosiaCLstock

contact