North Cyprus  Deniz, Niyazi Ertem - Deniz Plaza RC Team
No.RankPointsDateCitySeason
1115506.03.2011North CyprusNicosia2011
2415103.04.2011North CyprusNicosia2011
3315201.05.2011North CyprusNicosia2011
4315229.05.2011North CyprusNicosia2011
5315208.01.2012North CyprusNicosia2012
6515005.02.2012North CyprusNicosia2012
7914611.03.2012North CyprusNicosia2012
8515008.04.2012North CyprusNicosia2012

contact