Germany  Scholz, Karl - Chemnitz
No.RankPointsDateCitySeason
1196804.05.1997GermanyAnnaberg1997
2513009.11.1997GermanyReinsdorf1997/98
3206415.11.1998GermanyReinsdorf1998/99
4196810.01.1999GermanyReinsdorf1998/99
5621031.10.1999GermanyGreiz1999/00
6621014.11.1999GermanyZwönitz1999/00
7228030.04.2000GermanyReinsdorf1999/00
81216007.05.2000GermanyZwönitz1999/00
950013.08.2000GermanyDM Sonneberg1999/00
10120004.11.2000GermanyZwönitz2000/01
11513021.01.2001GermanyReinsdorf2000/01
12911001.04.2001GermanyGelenau2000/01

contact