Germany  Kraska, Steffen
No.RankPointsDateCitySeason
1120006.02.2011GermanyMagdeburg2011
2218006.03.2011GermanyMagdeburg2011
3120003.04.2011GermanyMagdeburg2011
4120002.10.2011GermanyMagdeburg2011

contact