Races-Statistics
RankCityDateStarterNation
1Leipzig22.05.201158Germany
2Eisenach05.06.201141Germany
3Schenkenhorst26.06.201134Germany
4Leipzig08.05.201130Germany
5Halle19.06.201123Germany
6Meiningen10.07.201122Germany
7Mühlau03.07.201121Germany
8Potsdam08.05.201120Germany
9Senftenberg17.04.201120Germany
10Bernau02.01.201113Germany
11Senftenberg26.06.201112Germany
12Leipzig03.07.201110Germany
13Dahlewitz17.07.201110Germany
14Gelenau24.10.20109Germany
15Berlin17.04.20119Germany
16Gelenau05.06.20114Germany
17Berlin15.05.20113Germany

contact