Races-Statistics
RankCityDateStarterNation
1Schenkenhorst03.06.201246Germany
2Leipzig17.06.201244Germany
3Eisenach06.05.201239Germany
4Leipzig14.04.201230Germany
5Schwedt21.05.201229Germany
6Munzig22.04.201224Germany
7Meiningen15.07.201223Germany
8Mühlau17.06.201222Germany
9Senftenberg13.05.201219Germany
10Senftenberg05.05.201217Germany
11Leipzig02.06.201217Germany
12Halle01.07.201216Germany
13Potsdam27.05.201216Germany
14Mühlau24.06.201214Germany
15Munzig18.03.201214Germany
16Gelenau29.01.201213Germany
17Gelenau25.09.201110Germany
18Plauen15.07.20129Germany
19Halle20.05.20126Germany

contact