Races-Statistics
RankCityDateStarterNation
1Schwedt01.06.201467Germany
2Eisenach04.05.201466Germany
3Leipzig15.06.201454Germany
4Berlin20.07.201452Germany
5Halle29.06.201441Germany
6Berlin25.05.201425Germany
7Leipzig25.04.201424Germany
8Mühlau25.05.201418Germany
9Senftenberg27.04.201417Germany
10Leipzig29.06.201416Germany
11Bernau08.02.201414Germany
12Senftenberg15.06.201412Germany
13Potsdam31.05.201411Germany
14Potsdam01.06.20149Germany
15Berlin17.05.20148Germany
16Plauen22.06.20147Germany
17Magdeburg23.02.20147Germany
18Berlin08.06.20145Germany
19Berlin22.06.20145Germany
20Berlin22.06.20142Germany

contact