JMRCA Nationals 1998 Class 1/8 GP Racing Car1
SPL Speed...
29.11.98
RankNameClub10 Starter
1JapanOsaka, Kenji1
2JapanFukuda, Keisuke2
3JapanAsahara, Tsutomu3
4JapanHamaguchi, Yuuichi4
5JapanTanahashi, Kazuo5
6JapanIshijima, Takashi6
7JapanYuruki, Kazuya7
8JapanSanada, Koji8
9JapanShimo, Takaaki9
10JapanMiura, Masayuki10

contact