previous race JMRCA Nationals - Japan - 26.08.2001 next race
RankNameClub
1JapanShimo, Takaaki
2JapanFukuda, Keisuke
3JapanOsaka, Kenji
4JapanSahashi, Tadahiko
5JapanMiura, Masayuki
6JapanTomita, Kazunari
7JapanSahashi, Yuya
8JapanMiyashita, Takashi
9JapanHamaguchi, Yuuichi
10JapanAsahara, Tsutomu

contact